Contact

Address: Zadné Halny 4, Stará píla, 977 01 Brezno
Phone: Mobil +421 907 288054
E-mail: livka@livka.sk
Website: www.livka.sk, www.ubytovanielivia.sk