Prírodné krásy

Kamenistý potok, Hronec
Dobročský prales, Cierny Balog
Veporské skaly, Lubietova
Chopok
Kosodrevina
Štefánikova chata, Ďumbier

JASKYNE :
Bystrianska jaskyňa, Bystrá
Jaskyňa mŕtvych netopierov, Trangoška
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Demänovská jaskyňa slobody, Liptovský Mikuláš
Demänovská ľadová jaskyňa, Liptovský Mikuláš
Liskovská jaskyňa, Ružomberok